Organigrama

El Centre és gestionat pel seus socis que en assemblea ordinària anual trien els seus representants per un període de dos anys.

La Junta actual la formen les següents persones:

Presidenta: Roser Vicente Vila

Vicepresident: Joan Devis Ortega

Secretari: Francesc Sala Bassas