JOAN VICENTE: De la filogènia a la sistemàtica taxonòmica