JOAQUIN PASTÓ I VERNET & ENRIC FORNER I VALLS. Presència d'Apatopygus garciasanzi (Echinoidea) a l'Aptià de la subconca del Perelló.