Recerca

Els membres del Centre han participat en nombrosos treballs de recerca, com ara:

- La Flora fòssil de Montjuïc.

- Estudi morfològic de la flora cretàcica d'Isona (Pallars Jussà)

- Estudi de la Flora i la Vegetació del Parc de la Serralada de Marina.

- Estudi de Flora i Vegetació del Parc Fluvial del Besòs.

- Estudi dels fòssils del Parc de la Serralada de Marina.

Hem presentat comunicacions en Congressos i en  Trobades de Naturalistes i Estudiosos de la Natura.