Fons documental i de materials

Actualment el Centre d'Estudis disposa d'una base de dades consultable en Internet que aplega fins ara més de 15.000 documents (llibres, revistes, separates, ...) i prop de 20.000 mostres de materials (fòssils, roques, minerals, plecs d'herbari, ...), recol·lectats pel nostres socis al llarg de més de 60 anys d'activitat.

Podeu accedir al nostre fons clicant en el següent enllaç Fons documental

Es poden fer recerques de bibliografia per cinc camps diferents

biblio-fons.png

Es poden realitzar recerca de materials per deu camps diferents

material-fons.png