Història

Parlar del Centre d’Estudis de la Natura del Barcelonès Nord (CENBN), no és parlar simplement de la història cultural de la nostra ciutat, és parlar en majúscules de Ciència, Política, Economia, Justícia social o reivindicacions Mediambientals.

Oficialment el Centre neix el 23 d’abril de 1985, però els seus veritables orígens se situen en els primers anys de la dècada dels 50 del segle passat, en què un petit grup de membres del Centre Excursionista Puigcastellar (CEP) decideixen organitzar la secció d’Estudis (entre ells: Joan Vaello, Didac Miejimolle i Joan Vicente), a la que posteriorment seguiria el Grup Juvenil de Ciències Naturals també en el CEP, entre els anys 1966 i 1969.

L’activitat del grup fundador voltava entorn de les excavacions en el poblat ibèric Puig Castellar, tot i que alguns associats també realitzaven recerques en el món de la paleontologia que anaven publicant en revistes científiques de l’època.

El gran punt d’inflexió d’aquest grup pioner en la recerca científica de la nostra ciutat, té lloc amb la inauguració (no sense grans entrebancs), del Museu Municipal Puig Castellar el 8 de juny de 1974, als baixos del carrer Mossèn Camil Rossell 75. L’entitat, dedicada fonamentalment a l’exposició museística de materials, constava els seus inicis de 22 vitrines dedicades a les ciències naturals (Geologia, Biologia, Malacologia, ..,) i de 16 dedicades a l’Arqueologia (principalment amb troballes del poblat ibèric del Puig Castellar.). Va ser considerada en aquells moments, una de les millors sala d’exposició museística de Catalunya en Ciències Naturals.

b-1974-1_museu-municipal.jpg

El seu tancament l’any 1986, suposava el traspàs de tots els materials i la biblioteca al nou Museu Torre Balldovina en acord signat l’octubre de 1986. Finalment la inauguració del nou Museu es produí el 19 de juny de 1987.

Davant del més que cantat desmantellament del Museu Municipal Puig Castellar, l’equip que l’havia gestionat va decidir crear una nova entitat que mantingués vius els principis naturalistes. Com a tal, el Centre d’Estudis de la Natura del Barcelonès Nord es constitueix l’any 1985 situant l’adreça oficial al carrer Pirineus, lloc on s’emmagatzemarien a partir d’ara els nous materials, llibres, articles, ... que el grup anava recol·lectant o produint.

L’any 1985 sortia el primer número del nou butlletí del CENBN que continua editant-se fins al dia d’avui (més de trenta anys després), realitzant intercanvis amb més de 100 entitats, museus i universitats de la península i Europa.

La cerca d’un nou espai es tornava cada cop més difícil per la quantitat de materials que aplegaven les col·leccions, i per la manca de recursos econòmics (no era gaire primordial, en aquells primers Ajuntaments democràtics, fer inversions en temes culturals).

Fou la perseverança, la qualitat dels seus treballs científics i les pressions populars que finalment l’Ajuntament va cedir un espai el setembre de 1994 situat al C/ Sant Josep Oriol 5, que tot i ser petit per albergar les col·leccions donava un respir als integrants de les diverses seccions del Museu Municipal.

B-1996_curset_.jpg

El Centre d’Estudis ha estat sempre present en nombroses reivindicacions populars de la ciutat, al costat de casals, associacions de veïns i entitats mediambientals, ha col·laborat amb entitats científiques, ha editat nombrosos treballs de recerca en Paleontologia, Geologia, Botànica, Malacologia, ... ha fet tota mena de cursets, tallers, conferències, xerrades, ... en el seu local i en el d’altres entitats.

Després de dos anys de malaltia, el traspàs d’en Joan Vicente l’any 2010 va suposar un cop molt dur per l’associació. Tot es va paralitzar, els socis més habituals treballaven i no disposaven de temps per obrir el local, ni per atendre les nombroses demandes que arribaven, ... tot semblava apagar-se.

Però la seva empremta que tot ho inundava va fer ressorgir de nou el Centre, amb la generosa predisposició d’en Roser Vicente (filla d’en Joan) que va esdevenir presidenta de l’entitat per unanimitat dels socis.

Des dels inicis de l’activitat científica (anys 50 del segle XX) s’han recollit, determinat, ordenat i emmagatzemat més de 20.000 mostres de fòssils, minerals, roques, mol·luscos, plantes, ... i es manté un fons bibliogràfic de 15.000 publicacions relacionades amb el món de les Ciències. Tot aquest material està posat a disposició del públic en una nova base de dades consultable en Internet.

G-paleontologia.JPG