CAOS CLIMÀTIC: Emergència Climàtica a la conca Mediterrània

Antecedents

El 22 de setembre de 2020  es va aprovar en sessió plenària el Primer informe d'avaluació de la Mediterrània [MAR1], i dies després es publicà un "Resum per als responsables de la formulació de polítiques" (font: medECC).

El 23 de juny de 2021 l'Agència France Press (AFP) va filtrar bona part del "Resum per a polítics" del Grup II (estudi dels impactes), de l'IPCC (Panel Intergovernamental del Canvi Climàtic), on es considera que el DECREIXEMENT és clau per mitigar el canvi climàtic

A principis d'agost s'ha filtrat el "Resum per a polítics" del Grup III  (reducció de les emissions i MITIGACIÓ dels impactes), de l'IPCC. (font: ctxt).

EL 22 d'agost ctxt fa públic el segon esborrany del Grup III de l'IPCC on s'afirma de forma taxativa que "El canvi climàtic té les seves causes en el desenvolupament industrial, i més concretament, pel caràcter del desenvolupament social i econòmic de la societat capitalista, que, per tant, consideren insostenible"

Conclusions

No sembla una casualitat que s'hagin publicat o filtrat aquests informes, més aviat és un seriós avís a les persones que prenen decisions polítiques que ja no hi ha marxa enrere. En pocs anys hem passat de parlar de Canvi Climàtic a parlar d'Emergència Climàtica, i finalment comencem a parlar de Caos Climàtic.

Incendis devastadors a Califòrnia, Grècia i Turquia, grans inundacions a Turquia i la Xina. Migració insòlita de gent de Califòrnia cap a altres estats d'EEUU, ... Onades de calor que provoquen temperatures mai vistes a la conca Mediterrània.

inunda-xina-2021.jpg

Inundacions a Zhengzhou, a la Xina (AFP)

Les conclusions de l'informe MAR1 que ens parla de la conca mediterrània, són prou clares: totes les subregions continentals i marines de la conca es veuen afectades pels canvis antròpics del medi ambient i els impactes empitjoraran en les pròximes dècades.

En el seu informe consideren que són motors dels efectes a les zones continentals, la temperatura, les precipitacions, els episodis extrems i l'augment del nivell del mar. Quant a les zones marines els factors principals són l'increment de temperatura, els canvis en la salinitat i l'acidificació de l'aigua del mar. I de forma general el creixement demogràfic, la contaminació, les pràctiques no sostenibles en l'ús del sòl i del mar i les espècies no autòctones.

canvis-medit.jpg

Motors del canvi climàtic que poden afectar el pèlag i el bentos marins a la Mediterrània. Fons: MAR1

Tot un còctel explosiu que fa perillar la nostra pròpia supervivència com espècie a la Terra (i en especial a la mediterrània), produït per les emissions antropogèniques de gasos d'efecte hivernacle (GEH). Les conclusions de l'informe MAR1 mostra clarament que els canvis a la conca mediterrània són més ràpids que la tendència mundial.

Hem iniciat la fase de Caos Climàtic?

D'altra banda l'informe de l'IPCC afirma que les conseqüències del canvi climàtic són irreversibles i ens revela 5 aspectes bàsics i preocupants:

1. El canvi climàtic és generalitzat i està intensificant-se.

2. La temperatura pot augmentar més del previst.

3. El nivell del mar continuarà augmentant, tant se val el que fem.

4. Les noves recerques sobre el comportament del CO2 determinen que aquest gas és més determinant del que es pensava.

5. El paper rellevant del metà en l'escalfament global.

risc-nivell-del-mar.jpg

Fons: IPCC, 2021 (extret de l'agència BBC)