- Un Museu de Ciències Naturals a Santa Coloma de Gramenet ?

ANTECEDENTS

L’any 1974 es va inaugurar el Museu Municipal Puig Castellar on es van exposar els materials de la Secció d’Estudis del Centre Excursionista Puigcastellar, acompanyats de la col·lecció particular de Joan Vicente Castells (que feia les funcions de director). El seu tancament l’any 1986, per incorporar els materials al nou Museu Torre Balldovina, va representar la pèrdua d’un espai dedicat a les Ciències Naturals pioner a Catalunya, i alhora, la creació del Centre d’Estudis de la Natura del Barcelonès Nord (CENBN), entitat que s’encarregaria de gestionar a partir d'aleshores el fons material i bibliogràfic.

1981_museu3_vista_general.JPG

Museu Municipal Puig Castellar. Vista general de les vitrines (1981)

A causa del gran creixement del fons, en l’assemblea general extraordinària del CENBN celebrat el 28 d’octubre de 1990, es va acordar posar el fons a disposició del públic en general en un espai museístic adequat a la importància d’algunes de les troballes. La idea era elaborar un projecte per transformar la primitiva Secció d’Estudis del Centre Excursionista Puigcastellar, en una institució de gran abast on iniciar-se estudiants, investigadors, afeccionats, ... en l’estudi de les Ciències Naturals i de l’Home.

Per aquest motiu, de juny a setembre de 1991, es va engegar una campanya estatal dirigida a totes les institucions científiques del país, rebent-se una càlida i aclaparadora resposta de més de 50 institucions afins, entitats adherides i un nombre superior a 500 signatures encapçalades per rellevants figures de la ciència barcelonina i del conjunt de la ciutadania local.

1981_museu16_malacol_exòtica.JPG

Museu Municipal Puig Castellar. Vitrina de malacologia (1981)

A conseqüència de les gestions realitzades fora i dintre de l’Ajuntament de Santa Coloma, el dia 5 d’agost de 1994, se’ns va cedir l’ús d’un immoble constituït per planta baixa i pis al carrer Sant Josep Oriol 5, tot i que en poc temps el treball continuat, l’increment de socis i l’intercanvi de publicacions científiques, nacionals i estrangeres, van contribuir a col·lapsar l’espai, dins del qual provisionalment, només s’hi va poder portar una tercera part dels efectius reals. La resta va haver de quedar-se en la seu inicial del carrer Pirineus, 36.

Amb el tancament del carrer Pirineus, on s’aixoplugava un gran nombre de material científic i bibliogràfic, més de 500 caixes van ser emmagatzemades en els baixos de la Biblioteca Central a l’espera d’un millor espai físic, ja que el local del carrer Sant Josep Oriol no podia incorporar-ho. Finalment l’any 2008 l’Ajuntament ens proposa traslladar aquests materials al  pavelló Montserrat, situat en el recinte de Torribera, que en poc temps iniciaria les obres de rehabilitació.

2006_01_biblioteca_central1.jpg

Joan Vicente treballant al soterrani de la Biblioteca Central (2006).

Joan Vicente (1921-2010) no arribaria a conèixer el Centre d’Educació Ambiental Ecometròpoli, inaugurat l’any 2011. Al seu interior es van adequar tres sales on està situat l'Espai de Recerca Joan Vicente Castells: la biblioteca, la sala d’exposició i la sala d’emmagatzematge.

maig-2008-ecometropoli.jpg

Visita a les obres del pavelló Montserrat, futur Centre d'Educació Ambiental Ecometròpoli (2008)

La malaltia i el traspàs de Joan Vicente trasbalsa tots els nostres projectes al llarg de tres anys, i no serà fins al 2012 que Roser Vicente inicia la revisió i registre dels materials científics i bibliogràfics recollits al llarg de més de setanta anys d’activitats dels socis i col·laboradors del CENBN. A partir de l’any 2020 tot aquest treball de recopilació es pot consultar en Internet (https://fonsdocumental.cenbn.cat).

UN MUSEU DE LA CIÈNCIA A SANTA COLOMA DE GRAMENET?

A diferència de la proposta de l’any 1991, en què es plantejava un espai museístic per exposar tota mena de materials (arqueologia, fòssils, roques, minerals, malacologia, plecs d’herbari, ...), el nostre projecte actual intenta dotar la nostra ciutat del prestigi científic que poques poblacions tenen, ja que els materials  del CENBN, tant d'exposició com de consulta, el situa en un bon lloc entre les institucions de les seves característiques.

Però no considerem que sigui suficient per portar endavant una institució de tal envergadura. Quan parlem de Ciència ho fem en majúscules (Astronomia, Biologia, Geologia, Física, Química, Matemàtiques, Tecnologia, ...), per organitzar un entramat coherent amb la dinàmica del món actual on la Intel·ligència Artificial i la Biotecnologia estan al centre de les investigacions.

biblio-ecomet.JPG

Biblioteca de l'Espai de Recerca Joan Vicente Castells

Així doncs, un espai on es puguin observar nombroses mostres de la natura, consultar bibliografia específica i realitzar tallers i pràctiques de Biologia, Geologia, Física, Química,, ... és a la vegada atractiu per escoles, instituts, esplais, i alhora per investigadors o estudiants pels seus treballs de Final de Grau (TFG), Màsters i Doctorats.

Altrament no hem d’oblidar que molts dels materials paleontològics dipositats al CENBN són exemplars únics, ja que els antics jaciments originals s’han esgotat o simplement estan soterrats sota carreteres, edificis, ... i són d’una importància extrema en els treballs de revisió, estratigrafia o geologia històrica.

   QUÈ POT OFERIR EL CENBN

En la seva llarga trajectòria el CENBN ha realitzat nombroses investigacions de base, és a dir recollida de materials i bibliografia. Dades de gran importància per ser utilitzades en àmbits tan dispars com ara Ajuntaments, Associacions Naturalistes, Universitats, Parcs Naturals, ...

Actuar com a centre de recursos específics en les àrees de Ciències Naturals, ser font d’informació per desenvolupar treballs de recerca en Batxillerat i Cicles Formatius, donant assessorament al professorat que així ho sol·liciti i proporcionant un lloc ideal per l’intercanvi de coneixements científics.

Organitzar activitats dirigides a nens i joves que vulguin apropar-se al món natural de manera didàctica i lúdica, amb la preparació de tallers de ciències, excursionisme científic, pràctiques de laboratori, ...

Coordinar debats i conferències científiques realitzades tant, per membres del centre com d'especialistes convidats, per tractar temes d'actualitat ambiental, naturalista o científica.

Generar espais per desenvolupar treballs conjunts amb les universitats, convocar beques de recerca cofinançades amb altres institucions (Ajuntament, Diputació, Consell Comarcal, Patronats,...), per proposar nous projectes de recerca d’àmbit interdisciplinari en consonància amb “l’agenda 2030i els seus 17 Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS) per exemple: Emergència climàtica; Noves tecnologies i el seu impacte ambiental; Reciclatge integral de les nostres deixalles; Aprofitament de l’energia solar; Justícia Social, ...

Organitzar congressos i col·loquis relacionats amb la Paleontologia i altres branques de les ciències naturals.

Publicar els treballs científics de recerca en el Butlletí anual del CENBN, o en la revista Quaderns per aquells treballs d’iniciació o no estrictament de recerca.

A MANERA DE CONCLUSIONS

La qualitat dels documents bibliogràfics arxivats, que abasten en certs casos col·leccions senceres de revistes especialitzades amb més de cent anys d’antiguitat; els intercanvis de publicacions científiques amb les principals universitats de la península i d’Europa; les nombroses col·leccions de materials dipositats (fòssils, plantes, conquilles, roques, minerals, animals, restes arqueològiques,...), recollits pels membres del CENBN al llarg d’una setantena d’anys, tot plegat, representa un veritable tresor pels nostres ciutadans si es disposa d’un espai que permeti desenvolupar treballs de recerca científica comparables als que es poden realitzar en altres centres de Catalunya.