Versió en Esperanto del Fons documental del CENBN

Continuant amb la internacionalització del Centre d'Estudis, hem incorporat la versió en Esperanto del nostre fons documental que permet fer tota mena de recerques (bibliografia o materials) en aquest idioma internacional.

Amb aquesta nova versió completem una primera fase d'actualització tant de la pàgina web com de la pàgina del fons documental.

Hem de destacar l'ajuda proporcionada per l'Associació Catalana d'Esperanto (https://www.esperanto.cat/) en la persona de Ramon Perera