ACINT ALTIMIRAS, EVA CASASSAS I MARGOT BOSCH: Fauna malacològica quaternària dels Estanys de Basturs (Isona i conca Dellà, Pallars Jussà)