XAVIER CASTELLÀ, ENRIC GARCÍA & GEMMA SURINYACH: Sobre el gènere Coelopleurus a l'eocè de Catalunya.