JACINT ALTIMIRAS, EVA CASASSAS, SANDRA CASASSAS & MARGOT BOSCH: Aproximació a la malacofauna de l'estany de Sils (la Selva, Catalunya).