J. FRANCESC CARRASCO. Equinoideos del Eoceno del Centre d’Estudis de la Natura del Barcelonès Nord