TOMÀS CARRIÓN BERNAL. El riu Besòs: de la crisi a la recuperació d’un espai natural