II-Bases

II PREMI JOAN VICENTE CASTELLS

ALS TREBALLS DE RECERCA DE 2n DE BATXILLERAT, EN L’ÀMBIT DE LES CIÈNCIES, DELS INSTITUTS DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

0. Objectius

Estimular el foment de les ciències, i la seva divulgació entre l’alumnat dels centres d’ensenyament de la ciutat.

Realitzar un article científic que s’adapti als estàndards actuals de publicacions d’aquest àmbit.


1. Participants

Poden participar els estudiants de 2n de batxillerat matriculats durant el curs 2022/2023 als centres d’ensenyament de la ciutat.


2. Presentació dels treballs

2.1 Poden optar al premi els treballs de recerca de batxillerat que tractin temàtiques relacionades amb l’àmbit de les Ciències (Biologia, Geologia, Física, Química i Matemàtiques), i algunes de les especialitzacions vinculades a aquest àmbit, com ara Medecina, Ecologia, Emergència climàtica, Meteorologia, .....


2.2 Els treballs poden ser individuals o col·lectius.


2.3 Els treballs, redactats en català, han de tenir un màxim de 20 pàgines, interlineat 1,15 i mida de la lletra 11 punts. De forma orientativa ha de contenir els següents apartats:

- Resum en dos idiomes (Català i un altre de la Comunitat Europea), amb un màxim de 800 caràcters cadascun. Acompanyats d’un mínim de tres paraules clau.

- Agraïments

- Introducció

- Cos del treball

- Resultats i Conclusions

- Bibliografia.


2.4 Només se citarà la bibliografia incorporada en el text. Dins de l’apartat de Bibliografia les citacions seran per ordre alfabètic d’autors: Exemple:


Hallam, A. (1976). De la Deriva de los Continentes a la Tectónica de Placas. Ed. Labor, Barcelona.

López López, Pablo (1992).El delta del Besòs. Consideracions sobre una realitat complexa. Puig Castellar, IV èp.(3-4):167–181. Santa Coloma de Gramenet.

Lovelock, James (1995). Las edades del GAIA. Una biografía de nuestro planeta vivo. Ed. Tusquets, Barcelona. Metatemas, 29.


- La Bibliografia web ha de contenir l’URL completa, dia de consulta i, si és possible la DOI. Exemple:


GEOVEG (2018). Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació. Manual dels hàbitats de Catalunya. Consultat: novembre 2018 a

http://www.ub.edu/geoveg/cat/ManualCORINE.php.

Giralt, M.; J. Etayo & A. Gómez-Bolea (2000). Amandinea crassiuscula, a new corticolous species from the Iberian peninsula. Lichenologist, 32 (6):521–529. DOI: 10.1006/lich.2000.0287- Consultable a http://www.idealibrary.com.


2.5 Les fotografies, taules, gràfiques, ... estaran numerades i portaran peu explicatiu i, si escau, la font d’on s’ha tret.


2.7 De cada treball s’han de presentar dos exemplars grapats amb impressió a doble cara (no es permetran enquadernacions), i una còpia electrònica (USB, CD o DVD), signats amb el pseudònim.

Tot en un sobre tancat en què consti la referència «I Premi Joan Vicente Castells als treballs de recerca en Ciències» i el pseudònim triat per l’autor o autora. La identitat (nom o imatge) de l’autor del treball no ha de ser visible ni en el sobre ni en les còpies. Dins del sobre s’ha d’incloure un altre sobre tancat amb la fitxa d’inscripció (disponible a l’espai web https://cenbn.cat/ca/premi-jvc/ii-premi-jvc/ii-fitxa-inscripcio.pdf ), amb les dades d’identificació de l’autor o autora, del tutor o tutora i del centre d’ensenyament que presenta el treball. A l’USB, CD o DVD s’hi ha d’incloure un fitxer amb el resum del treball.

Els treballs s’han de presentar a partir de l’1 de març de 2022 i fins el 15 d’abril de 2022. L’organització pot passar a recollir-ho per la secretaria del Centre d’Ensenyament (avisant prèviament al següent correu: cenbn@cenbn.cat). Alternativament poden lliurar-se al local del CENBN (C/Sant Josep Oriol 5, local), els dijous de 18 a 20:30 h.


3. Jurat

El Premi el resolt un jurat interdisciplinari format per un membre de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, un membre del Museu Torre Balldovina, un responsable de la cooperativa Abacus, un membre del CENBN i un integrant de la Universitat de Barcelona.


4. Criteris de valoració

Per elegir els treballs guardonats, es tindran en compte els criteris següents:


- El raonament crític i el rigor metodològic en el desenvolupament de la recerca.

- L’originalitat.

- La contribució de la recerca a afavorir el coneixement de la ciència.

- La vinculació o interrelació amb diversos àmbits científics.


5. Premis

5.1 L’estudiant o estudiants responsables de l’autoria del treball premiat en primer lloc rebran una targeta regal en material de la cooperativa Abacus de 200 €. El centre d’ensenyament i el tutor o tutora del treball, rebran un diploma de reconeixement.


5.2 L’estudiant o estudiants responsables de l’autoria del treball premiat en segon lloc rebran una targeta regal en material de la cooperativa Abacus de 100 €. El centre d’ensenyament i el tutor o tutora del treball, rebran un diploma de reconeixement.

5.3 El Centre d'Estudis de la Natura del Barcelonès Nord atorgarà 100 € als treballs premiats en primer i segon lloc.

5.4 El Museu Torre Balldovina atorgarà als treballs premiats un lot de llibres.

5.5 A criteri del jurat, es pot atorgar un nombre variable d'accèssits o mencions especials, sense dotació econòmica.

5.6 Després del lliurament dels premis, una còpia impresa dels treballs presentats s’incorporaran com a material consultable a la pàgina web del CENBN (https://cenbn.cat/premi-jvc), i el primer i segon premi es publicaran en la revista quaderns del CENBN.

5.7 La data i l’entrega dels premis es faran públics a la web del CENBN (https://cenbn.cat).


6. Difusió

Les persones participants (estudiants i docents) consenten que les dades d’identitat (nom i cognom, nom del centre) puguin ser objecte de difusió pública, i a tal efecte subscriuen expressament la clàusula informativa detallada al full d’inscripció.


7. Devolució dels treballs

Els treballs es podran recollir al local del CENBN (C/ Sant Josep Oriol, 5 de Santa Coloma de Gramenet) els dijous, en horari de 18 a 20 h. Si es tenen dificultats per recollir el treball en les dates i horaris habituals, es pot contactar per correu electrònic: cenbn@cenbn.cat.

________________________________________________________________

LOGO ABACUS.jpg Ajuntament-color.jpg
Logo MuseuTorreBalldovina.JPG

logo-cenbn.png