II-Bases

II PREMI JOAN VICENTE CASTELLS

ALS TREBALLS DE RECERCA DE 2n DE BATXILLERAT, EN L’ÀMBIT DE LES CIÈNCIES, DELS INSTITUTS DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

El Centre d’Estudis de la Natura del Barcelonès Nord (CENBN), en col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, el Museu Torre Balldovina i la cooperativa Abacus, convoquen l’edició del II Premi Joan Vicente Castells als treballs de recerca en Ciències, dels alumnes de 2n de batxillerat dels Instituts de Santa Coloma de Gramenet.


El Premi als treballs de Recerca es regeix per les següents bases:


0. Objectius

Estimular el foment de les ciències, i la seva divulgació entre l’alumnat dels centres d’ensenyament de la ciutat.

Realitzar un article científic que s’adapti als estàndards actuals de publicacions d’aquest àmbit.


1. Participants

Poden participar els estudiants de 2n de batxillerat matriculats durant el curs 2022-2023 als centres d’ensenyament de la ciutat.


2. Presentació dels treballs

2.1 Poden optar al premi els treballs de recerca de batxillerat que tractin temàtiques relacionades amb l’àmbit de les Ciències (Biologia, Geologia, Física, Química, Matemàtiques, Tecnologia), i d’algunes de les especialitzacions vinculades a aquest àmbit, com ara Medicina, Ecologia, Emergència climàtica, Meteorologia, .....


2.2 Els treballs poden ser individuals o col·lectius.


2.3 Els treballs, redactats en català, es poden presentar en el format i extensió que l’alumne ha realitzat per la seva presentació a l’institut.

A banda es poden seguir les següents recomanacions:

- Si és possible no superar un màxim de 40 pàgines, interlineat 1,15 i mida de la lletra 11 punts. (Es pot afegir un o varis annexos amb taules, gràfiques, fotografies, ... d’extensió il·limitada).

- De forma orientativa ha de contenir els següents apartats:

- Resum en dos idiomes (Català i un altre de la Comunitat Europea), amb un màxim de 700 caràcters cadascun. Acompanyats d’un mínim de tres paraules clau.

- Agraïments

- Introducció

- Cos del treball

- Resultats i Conclusions

- Bibliografia.

- Només se citarà la bibliografia incorporada en el text. Dins de l’apartat de Bibliografia les citacions seran per ordre alfabètic d’autors: Exemple:

Hallam, A. (1976). De la Deriva de los Continentes a la Tectónica de Placas. Ed. Labor, Barcelona.

López López, Pablo (1992). El delta del Besòs. Consideracions sobre una realitat complexa. Puig Castellar, IV èp.(3-4):167–181. Santa Coloma de Gramenet.

Lovelock, James (1995). Las edades del GAIA. Una biografía de nuestro planeta vivo. Ed. Tusquets, Barcelona. Metatemas, 29.


- La Bibliografia web ha de contenir l’URL completa, dia de consulta i, si és possiblela DOI. Exemple:

GEOVEG (2018). Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació. Manual dels hàbitats de Catalunya. Consultat: octubre de 2022 a

http://www.ub.edu/geoveg/cat/ManualCORINE.php.

Giralt, M.; J. Etayo & A. Gómez-Bolea (2000). Amandinea crassiuscula, a new corticolous species from the Iberian peninsula. Lichenologist, 32 (6):521–529. DOI: 10.1006/lich.2000.0287- Consultable a http://www.idealibrary.com.


- Les fotografies, taules, gràfiques, ... estaran numerades i portaran peu explicatiu i, si escau, la font d’on s’ha tret.


2.4 Del treball cal presentar una còpia electrònica signada amb un pseudònim i la fitxa d’inscripció. La còpia del treball es pot enviar per correu-e a l’adreça: cenbn@cenbn.cat, fent referència al Premi Joan Vicente Castells. Alternativament es pot deixar el treball en un pen-drive a la secretaria de l’Institut que l’organització passaria a recollir.

A banda del treball signat amb pseudònim, s’ha de presentar la fitxa d’inscripció en un sobre tancat, en què consti la referència «II Premi Joan Vicente Castells als treballs de recerca en Ciències» i el pseudònim triat. La identitat (nom o imatge) de l’autor o autora del treball no ha de ser visible en el sobre.

Els treballs s’han de presentar a partir de l’1 de març de 2023 fins el 30 d’abril de 2023. L’organització pot passar a recollir (treball i fitxa d’inscripció), per la secretaria de l’Institut avisant prèviament al següent correu: cenbn@cenbn.cat) També poden lliurar-se al local del CENBN (C/Sant Josep Oriol 5, local), els dijous de 18 a 20:30 h.


3. Jurat

El Premi el resolt un jurat interdisciplinari format per les següents persones:

- Representant de la Universitat de Barcelona.

- Representant de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

- Representant del Museu Torre Balldovina,

- Representant de la cooperativa Abacus.

- Representant del CENBN.


4. Criteris de valoració

Per escollir els treballs guardonats, es tindran en compte els criteris següents:

- El raonament crític i el rigor metodològic en el desenvolupament del treball de recerca.

- L’originalitat.

- La contribució de la recerca en facilitar el coneixement de la ciència.

- La vinculació o interrelació amb diversos àmbits científics.


5. Premis

5.1 L’estudiant o estudiants responsables de l’autoria del treball premiat en primer lloc rebran una targeta regal de 200 € en material de la cooperativa Abacus, i 100 € del Centre d'Estudis de la Natura del Barcelonès Nord. A banda el centre d’ensenyament i el tutor o tutora del treball, rebran un diploma de reconeixement.


5.2 L’estudiant o estudiants responsables de l’autoria del treball premiat en segon lloc rebran una targeta regal de 100 € en material de la cooperativa Abacus, i 100 € del Centre d'Estudis de la Natura del Barcelonès Nord. A banda el centre d’ensenyament i el tutor o tutora del treball, rebran un diploma de reconeixement.


5.3 El Museu Torre Balldovina atorgarà als treballs premiats un lot de llibres.


5.4 A criteri del jurat, es pot atorgar un nombre variable d'accèssits o mencions especials, sense dotació econòmica.


5.5 Després del lliurament dels premis, una còpia electrònica dels treballs guanyadors s’incorporaran com a material consultable a la pàgina web del CENBN (https://cenbn.cat/premi-jvc).


5.6 La data i l’entrega dels premis tindrà lloc la segona setmana de maig de 2023 i es faran públics a la web del CENBN (https://cenbn.cat).


6. Difusió

Les persones participants (estudiants i docents) consenten que les dades d’identitat (nom i cognom, nom del centre) puguin ser objecte de difusió pública, i a tal efecte subscriuen expressament la clàusula informativa detallada al full d’inscripció.


7. Devolució dels treballs

Els treballs es podran recollir al local del CENBN (C/ Sant Josep Oriol, 5 de Santa Coloma de Gramenet) els dijous, en horari de 18 a 20 h. Si es tenen dificultats per recollir el treball en les dates i horaris habituals, es pot contactar per correu electrònic: cenbn@cenbn.cat.


8. Col·laboracions

________________________________________________________________

LOGO ABACUS.jpg Ajuntament-color.jpg
Logo MuseuTorreBalldovina.JPG

logo-cenbn.png